ONZE MISSIE

PROMAG is een certificatie-instantie voor de landbouw- en agrovoedingssector.

Wat houdt certificatie in ?

Onze certificatieprocedure bestaat erin als derde partij voor de consument en de producent te garanderen dat een product, dienst of systeem beantwoordt aan specifieke normen.

Types certificatie

De certificatie garandeert enerzijds de kwaliteit van de specifieke kenmerken van een product of dienst, en anderzijds de kwaliteit van de toepassing van een beheersysteemproces.

De certificatie kan ofwel officiële normen / overheidsnormen ofwel particuliere normen betreffen.

Voordelen van certificatie

Certificatie maakt het mogelijk om de inspanningen die een bedrijf op het vlak van kwaliteit heeft geleverd, te valoriseren. Certificatie verschaft het bedrijf een concurrentievoordeel en wekt vertrouwen in de relaties met zowel klanten als personeel.

 

PROMAG is voor de meeste activiteiten geaccrediteerd door de Belgische Accreditatie-instelling BELAC op basis van de normen ISO 17065, ISO 17020 en ISO 17021-1.

De door BELAC geaccrediteerde activiteiten zijn vermeld in de bijlagen van de accreditatiecertificaten, uitgegeven door BELAC, en hier beschikbaar onder “DOCUMENTEN”.

099-INSP
099-PROD
099-QMS

EEN BEDRIJF OP MENSENMAAT

PROMAG is een actief, responsief en efficiënt bedrijf op mensenmaat.

We kunnen bogen op ruim 40 jaar ervaring om een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening te garanderen.

We staan ter beschikking van alle operatoren om tegemoet te komen aan hun certificatienoden in de sectoren waar we actief zijn.