Activiteiten

ISO

Iso

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) stelt documenten op die de vereisten, specificaties, richtsnoeren of karakteristieken definiëren die systematisch moeten worden toegepast om de geschiktheid voor gebruik van materialen, producten, processen en diensten te waarborgen.

PROMAG certificeert bedrijven op basis van twee normen.

  • ISO 9001: 2015 legt de eisen vast waaraan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie moet voldoen
  • ISO 22000: 2005 legt de eisen vast waaraan een voedselveiligheidsmanagementsysteem moet voldoen

ISO 9001 : 2015

→ Ga voor meer info naar de website van de ISO

ISO 22000 : 2005

→ Ga voor meer info naar de website van de ISO