Activiteiten

PRIMAIRE SECTOR

Primaire sector

De primaire sector omvat alle landbouwbedrijven die niet-verwerkte grondstoffen voor de menselijke voeding of diervoeding produceren of bijdragen aan de productie ervan. De primaire sector voorziet de landbouwtoeleveringssector dus van diervoeders en levert ook aan de verwerkingssector.

In de primaire sector controleert PROMAG de operatoren op wie de volgende benchmarks van toepassing zijn.

FAVV

De missie van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel met het doel de gezondheid van de consumenten, dieren en planten te beschermen.
Het FAVV integreert alle controlediensten die bevoegd zijn voor de hele voedselketen. Het is niet alleen bevoegd voor de controle van levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar ook voor preventie- en beheersmaatregelen op het vlak van dierengezondheid en fytosanitaire aspecten. Ook de opstelling van operationele regels inzake controles, certificatie en infrastructuurnormen die gelden voor operatoren van de voedselketen behoort tot de taken van het FAVV. Daarnaast staat het FAVV in voor de communicatie over alle relevante thema’s en in het bijzonder voor het informeren van consumenten.

→ Ga voor meer info naar de website van het FAVV

G040 – AFSCA
(Sectorgids autocontrole voor de primaire productie)
→ Meer info

G033 – AFSCA
(Sectorgids autocontrole voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie)
→ Meer info

Vegaplan – Codiplan

De opdracht van Vegaplan vzw en Codiplan vzw is het administratief beheer van

→ de Vegaplan-standaarden (voor landbouwers en loonwerkers in plantaardige productie),
→ de CodiplanPLUS-lastenboeken (voor landbouwers en loonwerkers in dierlijke productie),
→ de sectorgidsen (G-040 voor de primaire plantaardige productie en de niet-eetbare tuinbouwproductie en G-033 voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken).

→ Ga voor meer info naar de website van Vegaplan

PROMAG controleert de operatoren die de volgende lastenboeken toepassen.

• CodiplanPLUS Rund – Belbeef
Meer info

CodiplanPLUS Varkens
→ 
Meer info

Vegaplan
→ 
Meer info