Activiteiten

VERWERKING

Verwerking

De verwerkingssector omvat alle activiteiten waarmee producten van de primaire sector omgezet worden in levensmiddelen.

In de verwerkingssector controleert PROMAG de operatoren op wie de volgende autocontrolegidsen van het FAVV van toepassing zijn.

FAVV

De missie van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel met het doel de gezondheid van de consumenten, dieren en planten te beschermen.

Het FAVV integreert alle controlediensten die bevoegd zijn voor de hele voedselketen. Het is niet alleen bevoegd voor de controle van levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar ook voor preventie- en beheersmaatregelen op het vlak van dierengezondheid en fytosanitaire aspecten. Ook de opstelling van operationele regels inzake controles, certificatie en infrastructuurnormen die gelden voor operatoren van de voedselketen behoort tot de taken van het FAVV. Daarnaast staat het FAVV in voor de communicatie over alle relevante thema’s en in het bijzonder voor het informeren van consumenten.

→ Ga voor meer info naar de website van het FAVV

• G026 B2B – AFSCA
(Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij)
→ Meer info