Bedrijf

OVERZICHT

PROMAG, OPGERICHT IN

Doel :

De conformiteit van een product, dienst of systeem aan een benchmark toetsen om iedere gecertificeerde operator in staat te stellen aan zijn klanten een onberispelijke kwaliteit te garanderen.

Waarden :

Om zijn doelstelling te kunnen verwezenlijken, heeft PROMAG 4 kernwaarden bepaald.

→ Samenwerking
De personeelsleden van PROMAG werken samen om alle situaties gezamenlijk te analyseren. Ze bundelen de krachten om hun doel te bereiken.
Bovendien werkt PROMAG voortdurend samen met de houders van de gecontroleerde benchmarks met het oog op continue verbetering.

→ Efficiëntie
PROMAG wil een productieve en efficiënte onderneming zijn. De doelstelling wordt verwezenlijkt met respect voor de aangewende middelen.

→ Duidelijkheid
Naast onpartijdigheid, onafhankelijkheid en transparantie garandeert PROMAG ook dat de controles bij operatoren duidelijk zijn.

→ Respect
Respect is een fundamentele waarde. PROMAG verbindt zich tot een relatie van wederzijds respect met het personeel en met iedereen met wie het bedrijf in contact komt tijdens de uitvoering van zijn taken.

Accreditatie :

De Belgische Accreditatie-instelling BELAC controleert en accrediteert PROMAG voor het merendeel van zijn activiteiten zodat de klanten de garantie hebben dat het bedrijf zijn waarden naleeft. De accreditatienummers van PROMAG zijn 099-INSP, 099-PROD en 099-QMS. Uit die officiële en internationaal erkende garantie blijkt het hoge kwaliteitsniveau en de deskundigheid die PROMAG aan de dag legt.

De door BELAC geaccrediteerde activiteiten zijn vermeld in de bijlagen van de accreditatiecertificaten, uitgegeven door BELAC, en hier beschikbaar onder “DOCUMENTEN”.

099-INSP
099-PROD
099-QMS

Erkenning :

PROMAG is door verschillende particuliere beroepsorganisaties alsook regionale, nationale en internationale overheidsinstanties erkend.

Historiek :

PROMAG begon zijn activiteiten in 1977 met de controle en certificatie van Ardense ham. Door de jaren heen is het bedrijf gegroeid en heeft het zijn activiteiten uitgebreid. PROMAG blijft een certificatie-instantie die vooral producten met een Europees kwaliteitslabel, zoals een beschermde geografische aanduiding (BGA) of een beschermde oorsprongsbenaming (BOB), controleert, maar heeft eveneens heel wat expertise opgebouwd op het gebied van landbouwtoelevering, verwerking, distributie en primaire productie. Al die jaren heeft het bedrijf duurzame samenwerkingsverbanden opgezet met de landbouw- en agrovoedingssector.

Partnerschap :

PROMAG zet actieve partnerschappen op met overheidsinstanties, verenigingen, producentengroeperingen, operatoren, laboratoria en andere organisaties om allerhande certificatieprojecten uit te voeren.