Certificatie

CERTIFICATIEPRINCIPES

Het certificatieproces bestaat uit 3 stappen :

1. Voorbereiding van de audits :

De administratieve dienst van PROMAG verwerkt de aanvragen van operatoren die op basis van een benchmark gecertificeerd willen worden. Daarna volgt de opstelling van alle documenten die nodig zijn voor de certificatie, zoals de certificatieovereenkomst en de auditdocumenten. Die laatste worden overgemaakt aan een door PROMAG aangestelde auditor, die de audit voorbereidt en uitvoert.

2. Uitvoering van de audits :

De auditor plant zijn audit rekening houdend met de eisen van de toepasselijke benchmark en neemt contact op met de operator om een datum vast te leggen. De audit vindt plaats volgens een checklist waarmee men de conformiteit van een product, dienst of systeem aan de benchmark kan toetsen. Na de audit stelt de auditor zijn verslag op en maakt hij het over aan de administratieve dienst van PROMAG.

3. Certificatie :

De administratieve dienst van PROMAG verwerkt de auditverslagen en voert de nodige informatie in de gegevensbanken van PROMAG en van de benchmarkhouder in. Het dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het certificeringscomité, dat het auditverslag aan een technische controle onderwerpt en beslist de certificatie al dan niet toe te kennen. Zo ja, stelt de administratieve dienst het certificaat op en bezorgt het aan de operator.

 

CERTIFICATIEPROCES